Klantverhalen

De klant aan het woord: Mark van Salesdock

Salesdock wil verkoop leuk en makkelijk maken. Het softwarebedrijf faciliteert een digitaal omni-channel sales platform voor verkopers, distributeurs en leveranciers. De kern van de dienstverlening is het verzorgen van alle interactie tussen verkopers en hun klanten: offertes, sales, leads, etc. Wat dit bedrijf uniek maakt is dat zij het mogelijk maken voor verkooppartijen en leveranciers om heel eenvoudig en geautomatiseerd samen te werken: het Salesdock eco-systeem.

Wij zochten iemand die ons, Salesdock, kon helpen bij de juridische vraagstukken omdat de onderwerpen te belangrijk zijn om er zelf onvoldoende tijd aan te besteden. In de groeifase van ons bedrijf worden we nog vaak geleefd door de hectiek van de dag.

Om deze rol binnen Salesdock te vervullen, hebben we in eerste instantie met een aantal juristen gesproken. We merkten dat dat niet echt bij ons paste: vaak te inhoudelijk, theoretisch en soms belerend. Wij vinden het belangrijk dat een partij onze taal spreekt, mee kan gaan met ons tempo en snapt wat ons beweegt.

“Het Team Juridische Zaken werkt pragmatisch, goed op de inhoud en is flexibel.” 

Soms moet je echt de diepte in bij een bepaald vraagstuk en dan volgen er een aantal maanden dat wij geen advies nodig hebben. Daar past het concept wat jullie aanbieden eigenlijk perfect bij. Jullie hebben ons met name geholpen met onze verwerkingsovereenkomsten, onze klantcontracten en onze arbeidscontracten. Het is dan eigenlijk meer redigeren, controleren en even een discussie. Het is fijn dat er een extra paar ogen meekijkt. We zien jullie als cement tussen de stenen op alle juridische zaken die er spelen.

Namens Het Team Juridische Zaken willen we Nick, Bernice en Mark bedanken voor de fijne samenwerking!

De klant aan het woord: Gerard van Feramed

Feramed is een veterinair farmaceutisch bedrijf gevestigd in Barneveld. De organisatie verzorgt de bereiding, verpakking en etikettering van diergeneesmiddelen, additieven en verzorgingsmiddelen voor derden.

Als organisatie kun je niet overal verstand van hebben, maar je denkt het vaak wel te weten. Echter wet- en regelgeving verandert. Dat is voor ons niet bij te houden. Dan neem je wel eens beslissingen op basis van te weinig informatie.

Tegenwoordig stemmen we nu eerst met Het Team Juridische Zaken de route af, die we willen lopen alvorens wij stappen zetten. 

“De dienstverlening met hen is strak, snel en klantgericht.” 

We zijn een bedrijf die snel beslissingen wil nemen. Regelmatig komen er ook emoties bij kijken. Door gebruik te maken van deze juridische dienstverlening komen ratio en emotie dichter bij elkaar en weten we aan de voorkant vaak de consequenties van onze keuzes. Het blijft onze beslissing, maar wordt dan wel een beter doordachte beslissing.

 Het Team Juridische Zaken wil Gerard en het team bedanken voor de fijne samenwerking!

De klant aan het woord: Harmen van Palvé versgroep

Palvé versgroep levert als totaalleverancier unieke verswaren. Al sinds de oprichting gelooft de organisatie in kwaliteitsproducten met een goed verhaal.

We hadden onvoldoende kennis van juridische zaken waardoor we onnodig in de problemen kwamen met personeel en partners en we in sommige gevallen onnodig geld hebben uitgegeven. 

“Als abonnee ben je op de hoogte van je juridische positie bij een vraagstuk, hierdoor kun je adequater handelen en ben je zekerder van je zaak.”

Zodra wij een vraagstuk krijgen waarvan wij onvoldoende verstand hebben, sturen wij Het Team Juridische Zaken een mail met het vraagstuk en het verzoek om advies in deze. Op basis van het vlot verkregen en deskundig advies, handelen wij verder. Het inschakelen van jullie is inmiddels een ‘way of thinking’ binnen het managementteam van ons bedrijf.  

Het Team Juridische Zaken wil Harmen en het team bedanken voor de fijne samenwerking!